Together, we build a better future!
Home    Projects    Events    Contact Us    Forum

Michael Khoa Tan Nguyen
Co-Founder and President
miken@helpkidstoschool.org
Kelly Hong Mien Le
Co-Founder and Vice-President
kellyle@helpkidstoschool.org
Teresa Thuy Le
Vice-President and Treasurer
teresathuyle@gmail.com
Nhat Phung
Technical Manager
nhatphung@nnsolar.com
Help Kids To School Foundation is a charitable group based in Ontario, Canada. The group consists purely of volunteers with the common goal of building a stronger community by providing enrichment opportunities to children and youth of all ages. Help Kids To School Foundation is a major advocate in education especially through music and building leadership skills. The group provides weekly music classes: piano, monochord and zither, free of charge for children and youth. In addition, Help Kids To School Foundation students then also participate in fundraising events such as musical concerts, salon services, bake sales, photo-shoots, artistic balloon making workshops, street fairs etc... to fund various causes in Vietnam such as the building schools, water wells, educational sponsorship for rescued victims of child sex slavery and ShareLife campaign in Toronto. These activities serve to empower youth with the importance of education and help them make better choices as leaders and positive role models to become more productive citizens, and thus, lead to safer schools and healthier communities.
Hội Giúp Bé Đến Trường là một nhóm cộng tác viên vô vị lợi đa sắc tộc tại Toronto và vùng phụ cận, chủ trương đóng góp và xây dựng cộng đồng bằng giáo dục, đặc biệt là bằng âm nhạc cho thiếu nhi và kỹ năng lãnh đạo cho giới trẻ, qua đó giúp bảo tồn và phát huy văn hóa Việt trong cộng đồng bản xứ. Các hoạt động chính của nhóm là dạy đàn piano, đàn tranh, đàn bầu... miễn phí cho trẻ em, tổ chức các buổi hòa nhạc, cắt tóc, làm bánh, chụp hình, làm bong bóng nghệ thuật, gây quỹ từ thiện,… để bảo trợ cho quỹ từ thiện Sharelife, xây trường học, xây giếng nước, bảo trợ học vấn cho trẻ em nạn nhân bị lạm dụng tình dục đang được sự bảo bọc của Nhóm Một Thân Hình, đồng thời giúp các em hội viên phát triển ý thức cộng đồng và hội nhập vào dòng chính.